Scoala Sf Iacob

Şcoala Sfântul Iacob

Şcoala Sfântul Iacob este o familie iubitoare dedicată educaţiei prin credinţă creştină, ajutându-ne pe fiecare dintre noi să ne descoperim drumul în viaţă.

SCOPURI:

» Pentru a crea un mediu care să-l aibă pe Isus Cristos în centru şi să dea posibilitatea fiecărui membru al comunităţii şcolare să devină persoană pe care o dorim să fie.

» Pentru a ajuta pe fiecare membru al comunităţii şcolare să crească în relaţie personală cu Dumnezeu şi cu alţi oameni.

» Pentru a crea un mediu de respect reciproc în care iertarea poate fi obţinută în adevăr şi iubire.

» Pentru a dezvolta legături dinamice între casă/ şcoală/parohie bazată pe aceste scopuri şi pentru a da posibilitatea credinţei creştine să devină semnificativă în viaţa copilului.

» Pentru a aduce o dimensiune bazată pe creştinism tuturor programelor de învăţat şi predat.

» Pentru a ne asigura că experinţele elevilor în şcoală au o influenţă pozitivă asupra înţelegerii relaţiilor.

» Pentru a asigura cea mai bună educaţie posibilă copiilor.

Prioritatea noastră este de a stabili un mediu fericit şi sigur, care încurajează creşterea personală şi o iubire de învăţătură, şi dezvoltă personalitatea şi potenţialul copilului pe parcursul vieţii lui.

OBIECTIVE: Intenţionăm să ajutăm comunitatea şcolară pentru:

» A dezvolta conştientizarea spirituală şi mentală;

» A dezvolta o conştientizare pozitivă faţă de ei şi lumea lor;

» A dezvolta abilitatea de a trăi cu alţii în prietenie şi iubire;

» A stăpâni un şir de îndemnări care le sunt necesare pentru a le da posibilitatea să ducă o isata împlinită;

» A se bucura de sănătate fizică şi mentală;

» A dezvolta o atitudine conştientă faţă de muncă;

» A folosi în mod util timpul liber.

„Şcoala Sfântul Iacob este o familie iubitoare, dedicată educaţiei prin credinţa creştină, ajutându-ne pe fiecare dintre noi să ne descoperim drumul în viaţă.”

Aceasta este viziunea pentru şcoala noastră - nivelurile grădiniţă, ciclul primar şi ciclul gimnazial.

Valorile creştine ne inspiră şi ne călăuzezsc spre modul în care noi ne structurăm şi ne conducem şcolile noastre creştine, în modul în care noi ne structurăm şi ne conducem şcolile noastre creştine, în mod special calitatea relaţiilor şi concepţia despre viaţă pe care noi căutăm să o trăim şi s-o îmbogăţim. Prin credinţa noastră suntem ajutaţi să recunoaştem şi să respectăm individualitatea fiecăruia dintre noi, să fim capabili să devenim persoanele pe care Dumnezeu le doreşte şi să desăvârşim crearea lumii aşa cum doreşte Dumnezeu să fie. Noi căutăm să insuflăm o concepţie deosebită asupra vieţii, care îşi are rădăcinile în Evanghelie. Credinţa noastră în Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh şi într-o viaţă demnă, se reflectă în tot ceea ce facem în şcolile noastre creştine.

Când vorbim despre etosul şcolilor noastre creştine ne referim, în general, la atmosfera sau la climatul care se face simţit în interiorul comunităţii şcolare. Etosul creat printr-o mulţime de influente, îmbunătăţeşte calitatea relaţiilor şi procesul învăţării din interiorul şcolii. Fiecare şcoală are personalitatea sa care este exprimată prin atmosfera de bun venit, printr-o grijă deosebită, interes şi respect pentru toţi cei care alcătuiesc comunitatea şcolară, ca şi prin decorurile şi aranjamentele din şcoală. Acestea şi celelalte activităţi din şcoală ajută la crearea unei atmosfere calde, prieteneşti şi sunt gândite, planificate şi îndeplinite în termeni practici.

Şi aceasta nu este totul.

Inspiraţia şi interesul pentru tot ce încercăm să facem în această privinţă sunt încă o dată valorile noastre din Evanghelie: încrederea că toate fiinţele umane sunt create în mod unic, iubite de Dumnezeu şi demne de respect.

Şcoala este o comunitate ale cărei valori sunt transmise prin intermediul relaţiilor interpersonale sincere dintre membrii săi şi prin intermediul atât al concepţiei individuale cât şi al celei comune despre viaţă care se reflectă în activitatea şcolii. Nu trebuie uitat niciodată că însăşi şcoala se află într-un continuu proces de dezvoltare, datorită activităţilor tuturor acelora care au un rol de jucat în aceasta.

Şcolile noastre creştine sunt deosebite, pentru ca sistemul educaţional şi abordarea lui este inspirat şi decurge din viziunea vieţii care este chivotul credinţei noastre. Valorile creştine nu reprezintă o latură separată a educaţiei elevilor noştri, ci este integrată în întreaga viaţă a şcolilor noastre, cuprinzând toate ariile curriculare. Aceste valori se regăsesc în modul în care şcolile noastre sunt structurate şi conduse în relaţiile dintre membri personalului, între personal şi elevi, în obiectivele şi priorităţile pe care noi înşine le stabilim şi în procedurile prin care noi evaluăm progresul. Credem că o viziune creştină despre viaţă îi poate face pe oameni să devină mai umani. Credem că o viziune creştină despre viaţă îi poate face pe oameni să devină mai umani. Noi încercăm să o prezentăm, să o trăim şi să o sărbătorim în şcolile noastre fără să o impunem în nici - un fel elevilor, personalului sau familiilor.

Fiind şcoala creştină, credem că viaţa şi demnitatea umană îşi au rădăcinile în credinţa noastră că Isus este revelaţia lui Dumnezeu întruchipând perfecţiunea umană. În planificarea curriculum-ului ne preocupă dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă şi spirituală a tuturor elevilor noştri. Noi ne propunem o varietate de metode de inovatoare ţinând cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. Cadrele didactice aduc fiecărei arii de învăţare, în mod creativ , metode specifice care ajută pe elevi să-şi însuşească o serie de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi în conformitate cu rolul curriculum-ului în dezvoltarea atitudininilor, relaţiilor, credinţei şi valorilor morale şi spirituale.

Unei persoane i se acordă unitate şi semnificaţie prin dimensiunea spirituală a vieţii. Planificarea noastră curriculară are ca fundament acest cocept asupra vieţii umane. Copiii cu dificultăţi de învăţare sunt integraţi în viaţa şcolii, identificându-le nevoile şi oferindu-le o pregătire potrivită, lucru important având în vedere viziunea creştină a şcolii.

Este singur faptul că ideea de educaţie religioasă a evoluat datorită demnităţii şi libertăţii individului.Înăşi natura educaţiei religioasă implică libertatea şi demnitatea elevului, rolul ei fiind să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte întregul lor potenţial ca fiinţe umane.

Educaţia nu constă numai în îvăţare de fapte şi cifre, nici în cum să faci un lucru sau altul în mod mai eficient, ei este preocupată de dezvoltarea întregii persoane ca gândire, sentiment cu scop de afi fiinţă umană. Educaţia este arta care facilitează procesul devenirii umane. Ea te ajută să vezi, să asculţi, să distingi, să simţi, să-ţi imaginezi, să speri, să iubeşti, să alegi, să doreşti, să crezi. şi să dai un sens vieţii tale. În acest sens educaţia religioasă îi ajută pe elevi să înţeleagă faptul că a fi uman înseamnă să fii preocupat, să fii preocupat, să cauţi răspunsuri care să te ajute să-ţi descoperi drumul în viaţă. Aceasta este de fapt viaţa spirituală.

Educaţia religioasă nu se reflectă în rugăciunile noastre, ceea ce este un răspuns al existenţei lui Isus în mijlocul nostru. Rugăciunea e pur şi simplu relaţia dintre mine şi Dumnezeu prin Isus Cristos, o relaţie vie pentru că este adusă şi păstrată în fiinţa de către Duhul Sfânt. A trăi cu această relaţie înseamnă a te ruga, ceea ce are multe forme. Aşa cum prezenţa lui Dumnezeu în viaţa mea este darul lui Dumnezeu pentru mine, tot aşa este şi rugăciunea. Tot fundamentul constă în dăruire.

Cu toate că copiii sunt centrul educaţiei noastre, există, de asemenea, o slujire a părinţilor, personalului şi al tuturor adulţilor care au legătură cu stabilimentul. Experimentele de mai sus se aplică, de asemenea, adulţilor, la nivelul lor, ca şi încurajarea lor de a-şi juca rolul la capacitatea lor. Întregul reprezintă suma părţilor şi pentru că fiecare e unic şi individual, nimeni altcineva nu îi poate înlocui în rolul lor.

” Sunt deosebiri în daruri, dar unul şi acelaşi este Spiritul. Deasemenea sunt deosebiri în servicii, Domnul însă este acelaşi. Sunt şi deosebiri în înfăptuiri, dar acelaşi este Dumnezeul care le înfăptuieşte toate în toţi. Fiecăruia îi este dată vădirea Spiritului în folosul tuturor. Acestuia i-a fost dat de Spirit cuvântul înţelept, altuia, potrivit aceluiaşi Spirit, cuvântul ştiinţei, celuilalt credinţa, prin acelaşi Spirit: altuia darul vindecărilor, în acest unic Spirit; altuia apoi înfăptuirea minunilor, altuia profeţia, iar altuia deosebirea spiritelor; altuia felurite limbi, iar altuia tălmăcirea limbilor. Toate acestea însă le înfăptuieşte unul şi acelaşi Spirit, împărţind cum se cuvine fiecăruia, după voia lui”
( 1 Cor 12:4-11)

Pentru detalii suplimentare accesaţi site: WWW.Iacob.Infomuscel.ro

 

 

 

Parohia Romano-catolica Campulung Muscel

Vizitatori
Counter