Proiectul impreuna


Asociaţia Caritas Câmpulung


„Să muncim împreună pentru o viaţă mai bună  a

noastră şi a celor pe care îi servim.”


Aceasta declaratie este baza pe care se vor lua toate deciziile pentru cei care fac parte din activitatie asociatiei si care lucreaza fie prin Contract de Munca sau prin Contract de Voluntariat.

Asociaţia Caritas Câmpulung este o organizaţie non-guvernamentală internaţională sub tutela Bisericii Catolice. Scopul acestei asociaţii în lumea întreagă este trăirea iubirii faţă de Dumnezeu în iubirea faţă de aproapele aflat în tot felul de necesităţi umane şi spirituale. Scopul general al organizaţiei Caritas va fi îndeplinit şi de Asociaţia Caritas Câmpulung.

Pentru realizarea acestui scop este necesar:

a) să se creeze un mediu creştin care să dea posibilitatea fiecărui să se simtă ca un fiu iubit al lui Dumnezeu.

b) Să ajute pe fiecare membru al asociaţiei cât şi pe ceilalţi să crească în relaţia personală cu Dumnezeu şi cu alţi oameni.

c) Crearea unui mediu de respect reciproc în care iertarea poate fi obţinută în adevăr şi iubire.

d) Dezvoltarea unor legături dinamice între noi, dând posibilitatea credinţei creştine să devină semnificativă în viaţa tuturor.

e) Realizarea unei dimensiuni bazată pe creştinism a tuturor programelor înfiinţate şi patronate de asociaţie.

f) Asigurarea celei mai bune educaţii posibile.

Prioritatea noastră este de a stabili un mediu fericit şi sigur, care încurajează creşterea personală şi o iubire evanghelică şi de a dezvolta personalitatea şi potenţialul fiecăruia pe parcursul vieţii lui.

Întreaga activitate desfăşurată de către personalul asociaţiei are următoarele obiective specifice:

» Dezvoltarea unui climat pozitiv pentru încurajarea disciplinei de sine;

» Dezvoltarea conştientizării spirituale şi mentale;

» Dezvoltarea conştientizării pozitive faţă de sine şi lumea în care trăim;

» Dezvoltarea abilităţii de a trăi cu alţii în prietenie şi iubire;

» Dezvoltarea unui şir de îndemânări necesare ducerii unei vieţi împlinite;

» Dezvoltarea armonioasă fizică şi mentală;

» Dezvoltarea unei atitudini conştiente faţă de muncă;

» Acordarea unei atenţii deosebite folosirii timpului liber.

» Consiliere în orice situaţie din interiorul şi din afara proiectelor.

Asociaţia Caritas Câmpulung are următoarele proiecte:

a) Proiectul Împreună

b) Integrarea morală, spirituală, educaţională a copiilor care au abandonat şcoala

c) Centrul de zi : "O rază de speranţă"

d) Adăpost de NoaptePROIECTUL ÎMPREUNĂ

Primul obiectiv al acestui proiect a început în anul 1997, când prin bunăvoinţa unor donatori particulari din Anglia şi Irlanda, s-au cumpărat două apartamente unde urmau să locuiască domnişoarele împreună cu o responsabilă provenită din voluntarii asociaţiei care avea rolul de a le ajuta pe fete să-şi dea seama de locul şi rolul lor în societate. Apartamentele au fost apoi amenajate şi dotate cu cele necesare astfel încât cele nouă fete care urmau să locuiască să se poată dezvolta armonios.

În anul 1998 alte cinci fete părăsesc centrele de plasament şi îşi fac intrarea în proiectul nostru. Era deci necesară cumpărarea unui alt apartament care să le servească ca locuinţă. Şi pentru că unele aveau probleme de integrare şi de convieţuire, a fost cumpărată şi o garsonieră. Toate acestea au fost posibile datorită comunităţii Emmaus Soissons.

În luna iunie 1999, Proiectul Împreună cuprindea 17 domnişoare ce proveneau din centrele de plasament, care locuiau în apartamentele Asociaţiei Caritas sau la prieteni şi care încercau să respecte normele proiectului. Ele doreau ca timpul petrecut împreună să fie cât mai frumos, să înveţe cât mai multe una de la alta, cât şi de la cei care îi înconjoare, astfel încât integrarea în societate să fie cât mai uşoară.

În anul 2000 sunt cinci domnişoare care au păşit în Proiectul Împreună cu mult mai mult curaj şi cu dorinţa de a realiza lucruri bune. Alăturându-se celorlalte domnişoare încearcă să parcurgă etapele proiectului într-un timp mai scurt beneficiind de experienţa colegelor, de ajutorul lor. Pentru prima oară una dintre cele cinci îndrăzneşte să continue studiile postliceale într-un colegiu de institutori.

Anul 2001 a fost cel mai bogat an: numărul domnişoarelor care au intrat în proiect a fost de 10 persoane. Beneficiind direct de vasta experienţă şi de progresul deplin al celorlalte domnişoare, ele vor locui în apartamente ce sunt deja proprietate personală ale celor dintâi şi în apartamentele Asociaţiei. Evoluţia lor este rapidă, schimbarea în comportament şi limbaj poate fi un exemplu. Am văzut între ele talente mari în domeniul artei, una cu talent deosebit în design vestimentar şi alta în pictura. Puteau lua din exemplul colegelor şi cele bune şi cele rele; se pare că au ales cele bune, neexistând probleme mari de integrare în locuinţă.

Anul 2002 a debutat cu venirea în proiect a 4 noi membre. Acest lucru şi pentru că încercăm să formăm modele familiale şi două dintre ele sunt surori unei veche participante, iar celelalte s-au întors din familie datorită condiţiilor precare în care locuiau.

Încă de la începutul proiectului, în primul an al intrării lor în proiect, le sunt asigurate din partea Asociaţiei Caritas cele necesare unui trai normal, decent, organizat, asemănător unei familii din Câmpulung. Apoi, pe parcursul evoluţiei lor, acest ajutor poate continua sau nu, sau poate lua o altă formă. Pentru unele dintre ele se plătesc tratamente medicale, cursuri de specializare sau sunt ajutate în funcţie de necesităţile pe care le au. Domnişoarele au mai încercat să găsească soluţii în ceea ce priveşte locuinţa lor, dar este foarte dificil deoarece costul chiriilor este mare.

În acest moment, în apartamentele Asociaţiei locuiesc 17 domnişoare care sunt întreţinute sau se întreţin singure. Sunt alte 6 domnişoare care locuiesc în apartamentele colegelor lor şi sunt întreţinute de Asociaţie.

Acest mod de a trăi împreună, în grupuri mici este un model bun şi asigură o pregătire eficientă pentru viitoarele familii. Organizat în acest fel, proiectul dă importanţă omului pentru ceea ce este el ca persoană cu personalitatea sa, cu părţile lui bune şi mai puţin bune. În acest mod, fetele au învăţat că trebuie să primească, dar că este mai important să dăruiască, că au drepturi, dar că au şi multe responsabilităţi şi sunt capabile să le îndeplinească.

Profesionalizarea şi pregătirea tinerelor pentru viitoarele locuri de muncă şi integrarea în muncă cu o remuneraţie medie.

Intenţia noastră a fost aceea de a le pregăti pe tinere pentru meserii care sunt căutate pe piaţa forţei de muncă şi care să le asigure un viitor. Pentru început era necesară acomodarea lor cu un program de 8 ore de lucru şi cu îndeplinirea sarcinilor cerute de responsabili. În acest sens, au început să se pregătească pentru a dobândi cunoştinţe în diverse domenii. Trei dintre ele au făcut cursuri de frizerie-coafură, două au cursuri de informatică, iar celelalte încercau să lucreze manual diverse lucruri. Într-o sală special amenajată se obişnuiau cu primele noţiuni de croitorie şi lucru manual.

Pregătite profesional pentru diverse meserii care erau căutate pe piaţa forţei de muncă, fetele au întâmpinat dificultăţi în a-şi găsi un loc de muncă. Din cele 14 fete care erau în anul 1999 în proiect, doar una reuşise să-şi găsească un loc de muncă, dar şi acela cu o remuneraţie mică. În această situaţie, trebuia să găsim o soluţie. Am ajutat la crearea a două firme particulare, una cu profil patiserie, iar alta cu profil croitorie unde le-am angajat pe fete în conformitate cu normele legale în vigoare. Această încercare nu a avut succes deoarece spaţiile unde îşi desfăşurau activitatea erau în cartiere mărginaşe. A fost o perioadă de pregătire pentru fete, un loc unde pentru prima oară lucrau şi primeau ceva în schimbul muncii lor.

Când un lucru nu merge, trebuie să găseşti soluţie pentru ca acel lucru să meargă. Pentru că integrarea în muncă a fetelor nu a funcţionat în acest fel, am căutat o altă soluţie. Ea a constat în achiziţionarea de către Asociaţia Caritas Câmpulung a unui imobil în centrul oraşului care să servească ca şi punct lucrativ pentru activitatea fetelor. Imobilul a fost cumpărat la sfârşitul anului 1999. Apoi a fost renovat, amenajat şi dotat în conformitate cu cerinţele normelor legale. Sistematizarea clădirii a durat mult şi a costat la fel de mult. Rezultatul a fost uimitor şi pentru noi şi pentru alţii. Amenajată, dotată şi pusă in funcţiune, clădirea era menită să servească ca punct de lucru tinerelor fete.

Pe data de 1 martie 2000, fetele au devenit angajatele Asociaţie Caritas. A fost o perioadă de probă în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului lucrativ şi perfecţionarea metodelor de lucru.

Pe data de 30 octombrie 2000, am avut deosebita bucurie de a inaugura imobilul, cel care de atunci se numeşte Complexul Împreună. A fost un moment de bucurie pentru toţi cei implicaţi în Proiectul Împreună: donatori şi beneficiari. Ne-am bucurat împreună şi de prezenţa:

- Arhiepiscopului de Bucureşti Ioan Robu care a binecuvântat acest complex şi a urat tuturor celor implicaţi mult succes;

- Domnului Alain Brault şi a familiei sale;

- Reprezentanţilor Organizaţiei Romanian Link;

- Repezentanţilor U.A.C.E.;

- Françoise Hochart;

- Surorilor de Caritate ale Sfântului Apostol Paul;

- Primarului oraşului, George Bălan şi a consilierilor săi Şi mulţi alţi invitaţi.

Inaugurarea complexului a reprezentat un pas important în evoluţia proiectului, în evoluţia fetelor, în evoluţia oraşului. Imobilul era amenajat astfel încât în interiorul ei să se desfăşoare următoarele activităţi:

- magazin de confecţii pentru femei;

- magazin de obiecte şi cărţi religioase;

- fast food şi laborator de patiserie;

- terasă de vară şi spaţiu de joacă pentru copii;

- atelier de croitorie.

Mulţumim tuturor celor care au participat direct sau indirect la realizarea acestei opere. Aducem mulţumiri în mod special Bunului Dumnezeu şi apoi celor care au contribuit financiar: U.A.C.E., Organizaţiei Romanian Link, Comunităţii Emmaus Soissons, Comunităţii Emmaus Berry au Bac, Rotary Club Anglia, S.V.P. Anglia, Surorilor de Caritate ale Sfântului Apostol Paul. Crearea acestei opere a adus în viaţa tinerelor mai multă încredere mai multă maturitate, mai mult avânt în viitor. Complexul Împreună este funcţional şi aduce mult beneficiu atât din punct de vedere material cât şi spiritual. După multiple schimbări şi metode încercate pentru funcţionarea lui, în anul 2001 complexul a funcţionat oferind de lucru celor 31 de domnişoare în două planuri: 19 la croitorie şi 12 la patiserie, fast food şi terasa de vară. Nu toate domnişoarele venite au fost şi capabile să se integreze şi să respecte normele stabilite pentru buna funcţionare a proiectului, iar dacă ele au dorit, au fost libere să plece. Pentru cele rămase, însă, Complexul Împreună reprezintă o modalitate de a se integra cu succes şi de fi acceptate de societate. Realizând acest lucru ducem la îndeplinire cele două obiective ale proiectului: profesionalizarea şi integrarea lor în muncă.

Pregătirea domnişoarelor pentru a forma viitoare familii durabile

Încă de la intrarea domnişoarelor în proiect sunt întreprinse mai multe discuţii şi activităţi care să vină în sprijinul modificării comportamentului sau a diminuării părţilor negative dobândite în perioada instituţionalizării. Sunt discuţii sau activităţi în grup cât şi individual şi, în funcţie de personalitatea fiecăruia, abordăm metode care să aibă efect pozitiv.

Au fost organizate diferite aniversări, serate dansante, excursii, activităţi practice. Desigur, activitatea din apartamente, activitatea din timpul lor liber, cât şi întrunirile cu caracter educativ au adus efecte pozitive în viaţa lor.

Îndeplinirea acestui obiectiv am putut-o realiza pe deplin şi vizibil în anul 2001 când una dintre domnişoare şi întemeiat propria familie şi alte trei au avut bucuria de a-şi cumpăra propriile apartamente cu un împrumut din partea Asociaţiei Caritas. Apoi, ele au avut curajul de a-şi asuma responsabilitatea integrării altor domnişoare cu care urmau să locuiască câte două în fiecare apartament personal.

O altă bucurie am avut-o când una dintre domnişoare a decis că este suficient de pregătită să se ocupe celelalte două surori de 9 şi respectiv 17 ani care erau în Centre de Plasament. Pentru ele am amenajat o garsonieră unde locuiesc într-o atmosferă familială reală.